.
 

Đào tạo, bồi dưỡng về Kỹ năng bán hàng và Quản trị nhóm bán hàng

Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam tổ chức chiêu sinh lớp đào tạo giúp cho các doanh nghiệp cập nhật kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm góp phần nâng cao năng lực phân phối, tiêu thụ sản phẩm và phát triển thị trường, tăng tính cạnh tranh của hàng hóa trong bối cảnh hội nhập sâu rộng:
 
  • Thời gian: 02 ngày, từ 29 đến 30/09/2016
  • Địa điểm: Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam - Số 620 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Bình, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Đối tượng tham gia:
  • Là doanh nhân, cán bộ quản lý doanh nghiệp
  • Hạn đăng ký: 26/09/2016
Hiện ở block Các sự kiện: