.
 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG

STT Họ và Tên Chức Vụ Doanh Nghiệp MÃ HỘI VIÊN
1 NGUYỄN THỊ KIM ANH Giám đốc CTY TNHH MTV CÔNG NGHỆ TIN HỌC ĐẤT VIỆT 06 0101 0164
2 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG MAI Phó Tổng Giám đốc CTY CP TIN HỌC LẠC VIỆT 00 0102 0047
3 LÊ THỊ ANH THOA Giám đốc CTY TNHH TM DV SX LÊ PHÁT  
4 HOÀNG NGỌC VY Tổng Giám đốc CTY CP SX- TM- XNK VIỄN THÔNG A 00 0101 0048

 

Hiện ở block Các sự kiện: