.
 

CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ BỆNH VIỆN

STT Họ và Tên Chức Vụ Doanh Nghiệp MÃ HỘI VIÊN
1 LÊ THỊ HOÀNG ANH Giám Đốc CTY TNHH SHARE VIỆT NAM 05 0101 0045
2 PHẠM THỊ NGUYỆT ÁNH Phó Giám Đốc BỆNH VIỆN QUỐC ÁNH 05 0102 0043
3 ĐINH THỊ THUÝ LIÊN Giám Đốc NHA KHOA CHÂU ÂU  
4 TRẦN TÚ LIÊN Chủ Tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc CTY CỔ PHẦN BỆNH ViỆN PHỤ SẢN QuỐC TẾ SÀI GÒN 05 0101 0044
5 NGUYỄN TRẦN UYỂN NHI Phó Chủ Tịch HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc CTY CỔ PHẦN BỆNH ViỆN PHỤ SẢN QuỐC TẾ SÀI GÒN  

 

Hiện ở block Các sự kiện: