.
 

Chương trình MBC MATRADE BUSINESS NETWORKING EVENING

Chương trình networking với các hội viên Hội doanh nhân Malaysia và MATRADE Malaysia.
 
HAWEE đồng tổ chức và Hội viên HAWEE được tham gia miễn phí.
  • Thời gian: 18h - 20h ,Thứ Tư, ngày 12 tháng 10 năm 2016
  • Địa điểm: Hôtel Des Arts, 76-78 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM
  • Hạn chót đăng ký đến ngày 08/10
 
 
Hiện ở block Các sự kiện: