.
 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT Họ và Tên Chức Vụ Doanh Nghiệp MÃ HỘI VIÊN
1 NGUYỄN HOÀNG ANH Giám đốc CTY TNHH TƯ VẤN BẢO ANH BIMEMO  
2 ĐỖ THỊ MINH CHÂU Giám Đốc khối Văn Phòng HỆ THỐNG TRƯỜNG DÂN LẬP QUỐC TẾ VIỆT ÚC - CTY CP GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC 11 0102 0163
3 NGUYỄN NGỌC DIỆP Trưởng Phòng Hành Chính CTY TNHH KIC GIÁO DỤC 11 0102 0173
4 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP Chủ Thương Hiệu kiêm Thiết Kế ÁO DÀI THUẬN NGỌC  
5 NGUYỄN HỒNG HÀ Giám đốc STUDYLINK COMPANY  
6 NGUYỄN THU HÀ Giám đốc CTY TNHH MẠNG LƯỚI ĐỐI TÁC QUỐC TẾ  
7 TRẦN LAN HƯƠNG Giám đốc CCTY CP SAO THIÊN ÂN 11 0101 0016
8 NGUYỄN THỊ YẾN KIM Giám đốc Kinh Doanh CTY TNHH CẦU NỐI GIÁO DỤC LEARNING CHOICE  
9 BÙI THỊ PHƯƠNG LOAN Giám đốc CTY TNHH MTV VÕ DUNG  
10 NGUYỄN TRƯƠNG MINH Giám Đốc Đào Tạo CTY TNHH MTV ĐÀO TẠO & TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH TRÍ  
11 NGUYỄN TUYẾT NGA Giám Đốc Thương Mại Quốc Tế CTY TUV RHEIHNLAND VIETNAM 14 0102 0062
12 VŨ LỆ THU Quản lý Điều Hành CTY TNHH KIC VIỆT NAM 11 0102 0172
13 LƯƠNG NGỌC TIÊN FOUNDER CTY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ONE LIFE CONNECTION 11 0101 0162
14 NGUYỄN PHỤNG TRÂN Giám Đốc Tài Chính CTY CP SX OAI HÙNG CONSTANTIA 11 0102 0054
15 VÕ THỊ XUÂN TRANG Giám Đốc CTY TNHN SAN HÔ ĐỎ  

 

Hiện ở block Các sự kiện: