.
 

Giới thiệu Hội

Hội Nữ Doanh nhân TPHCM được thành lập theo quyết định: 990 /QĐ-UBND của Uỷ Ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh ngày 06/3/2015, sau đó, vào ngày 5/4/2015 Hội tổ chức Đại hội thành lập Hội Nữ Doanh nhân Tp. Hồ Chí Minh.

TÊN GỌI

1. Tên tiếng Việt: Hội Nữ Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tên tiếng nước ngoài: Ho Chi Minh City Association For Women Executives and Entrepreneurs.

3. Tên viết tắt: HAWEE

4. Hội có biểu tượng riêng được đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật.

TÔN CHỈ

Hội Nữ Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các nữ doanh nhân, gồm nữ chủ doanh nghiệp và nữ quản lý điều hành doanh nghiệp, thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức đại diện nữ doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có văn phòng tại địa bàn thành phố HCM. Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết các nữ doanh nhân, nâng tầm hình ảnh, tư duy và phong cách lãnh đạo của đội ngũ nữ doanh nhân Thành phố; phát huy tài năng, trí tuệ và sức mạnh của nữ doanh nhân trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, liên kết, hỗ trợ nhau nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên; tạo các cơ hội cho phụ nữ phát triển, cân bằng và tiến bộ trong đời sống bản thân, kinh doanh và gia đình; tham gia vào các hoạt động xã hội giúp nâng cao điều kiện sống và kỹ năng kinh doanh cho phụ nữ, bảo vệ môi trường và phát triển giáo dục, thực hiện các mục tiêu tiến bộ và bình đẳng giới.

MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

  1. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; nâng tầm hình ảnh, tư duy và phong cách lãnh đạo của đội ngũ nữ doanh nhân Thành phố; phát huy tài năng, trí tuệ và sức mạnh của nữ doanh nhân trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, tham gia vào các hoạt động xã hội xoá đói giảm nghèo, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
  2. Phản ánh, đề xuất, kiến nghị xây dựng chính sách trong nước và quốc tế, cải thiện môi trường kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên theo ủy quyền trong tranh chấp thương mại và thực hiện bình đẳng giới theo quy định của pháp luật
  3. Hội trở thành công đồng những người bạn, người cố vấn, nơi nữ doanh nhân thành phố gắn kết chặt chẽ và hỗ trợ nhau để đem lại những lợi ích thiết thực nhất cho các thành viên trong công việc và đời sống; nơi nữ doanh nhân chia sẻ sáng tạo, gợi nguồn cảm hứng và hỗ trợ cho các nữ doanh nhân khác theo đuổi đam mê của mình, cùng xây dựng phong cách sống trong thời đại mới: cân bằng, khoẻ và đẹp cả về thể chất lẫn tâm hồn.
  4.  Nâng cao tầm nhận thức của Nữ Doanh nhân về các vấn đề xã hội và của xã hội với vai trò của Nữ Doanh nhân, tạo dấu ấn với công tác xã hội và các hoạt động cộng đồng mang tính bền vững và hiệu quả, thực hiện các mục tiêu tiến bộ và bình đẳng giới.
  5. Thu hút ngày càng nhiều nữ doanh nhân, các tổ chức nữ doanh nhân trên địa bàn Thành phố phù hợp với tiêu chí kết nạp của Hội đăng ký tham gia vào Hội, từng bước gia tăng về số lượng và đảm bảo về chất lượng Hội viên. Tỷ lệ tăng số lượng hội viên mỗi năm 20%.

SỨ MỆNH

Liên kết và tạo cơ hội cho phụ nữ trao sức mạnh cho nhau để phát triển, cân bằng và tiến bộ trong đời sống bản thân, kinh doanh và gia đình.

Nâng tầm hình ảnh, tư duy và phong cách lãnh đạo của các nữ Doanh nhân TP. HCM ở ba lĩnh vực chính:

  • Truyền thông Đại diện cho tiếng nói tâm huyết, chân tình của Doanh nhân nữ TP. HCM về các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước tại địa phương và cả nước cũng như về các vấn đề trong đời sống và xã hội.

 

  • Kết nối: Đem lại các cơ hội kết nối phong phú để phát triển sự nghiệp, lựa chọn các dịch vụ chuyên nghiệp chất lượng cao, tham gia các sự kiện và các hoạt động xã hội phong phú, vui và có ý nghĩa.

 

  • Phong cách sống: Nơi nữ doanh nhân chia sẻ sáng tạo, gợi nguồn cảm hứng và hỗ trợ cho các nữ doanh nhân  khác theo đuổi đam mê của mình, cùng xây dựng phong cách sống trong thời đại mới: cân bằng, khoẻ và đẹp cả về thể chất lẫn tâm hồn

TẦM NHÌN

Trở thành tổ chức mạnh và giàu uy tín của nữ Doanh nhân TP HCM, cộng đồng của những người bạn, người cố vấn, nơi gắn kết chặt chẽ và hỗ trợ nhau để đem lại những lợi ích thiết thực nhất cho các thành viên trong công việc, đời sống và xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CÂN BẰNG - HẠNH PHÚC – TIẾN BỘ

TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

LẮNG NGHE - CHIA SẺ  - TÍCH CỰC - VUI TƯƠI