.
 

HÓA CHẤT VÀ PHÂN BÓN

STT Họ và Tên Chức Vụ Doanh Nghiệp MÃ HỘI VIÊN
1 NGUYỄN THỊ LAN ANH Tổng giám đốc CTY CP HÓA CHẤT Á CHÂU 12 0102 0055
2 NGUYỄN THỊ HỒNG DANH Phó Giám Đốc CTY TNHH TM-DV XNK GIA HUY 12 0101 0056
3 TRẦN THỊ DUNG Chủ tịch HĐQT CTY TNHH SX DV TM HIẾU GIANG 12 0101 comprar viagra 0057
4 NGUYỄN TUYẾT MAI Giám Đốc CTY TNHH NGUYỄN PHAN 12 0101 0058
5 PHAN TRẦN BÌNH MINH Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu CTY TNHH SX DV TM HIẾU GIANG  
6 BÙI THỊ THÚY NGA Giám Đốc CTY TNHH CÔNG NGHỆ D.C 12 0101 0144

 

Hiện ở block Các sự kiện: