.
 

HỘI NGHỊ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Hội thảo cũng cung cấp cơ hội kết nối cho các nhà đầu tư quan trọng, đại diện chính phủ và các nhà cung cấp dịch vụ trong thị trường bất động sản.

  • Thời gian: 22/9/2016
  • Địa điểm: Khách sạn New World Saigon 
  • Chi phí: Hội viên: 2.500.000 VND | Ngoài Hội: 3.000.000 VND
Nội dung:
​Chương trình do Hiệp Hội DN Úc Tại Việt Nam tổ chức với những chia sẻ về chính sách / kế hoạch cho bất động sản Việt Nam trong những năm tiếp theo; các hiệu ứng và triển vọng của nền kinh tế châu Á và cơ hội cho Việt Nam; vấn đề nóng nhất cho các nhà đầu tư bất động sản Việt...
 
Với các diễn giả như:
  • Ông Đỗ Đức Huy - Thứ trưởng Bộ Xây Dựng,
  • Ông Marc Townsend - Giám đốc điều hành, CBRE,
  • Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch, HOREA, ông David Lim - Giám đốc điều hành, ZICOlaw và nhiều diễn giả khác

Hiện ở block Các sự kiện: