.
 

KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

STT Họ và Tên Chức Vụ Doanh Nghiệp MÃ HỘI VIÊN
1 TRẦN THỊ KIM KHÁNH Giám đốc Kiểm Toán CTY TNHH DELOITTE VIỆT NAM 14 0102 0061
2 NGUYỄN THỊ THANH THỦY Giám đốc Nghiệp Vụ CTY TNHH TVTC & QTKD DELOITTE VN 14 0102 0064
3 TRỊNH THANH LOAN Phó Giám đốc CTY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIỆT NAM  
4 TRẦN THỊ THANH TRÚC Giám đốc Dịch Vụ Kiểm Toán CTY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIỆT NAM  
5 LƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT

Giám đốc Kiểm Toán

CTY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIỆT NAM  
6 LỤC THỊ VÂN Phó Tổng Giám Đốc  CTY KIỂM TOÁN DTL 14 0102 0065
Hiện ở block Các sự kiện: