.
 

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN, DẦU KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG

STT Họ và Tên Chức Vụ Doanh Nghiệp MÃ HỘI VIÊN
1 NGUYỄN THANH HƯƠNG Thành viên HĐQT TỔNG CTY DV KỸ THUẬT DẦU KHÍ  
2 LÊ THỊ HỒNG LÝ Giám đốc DNTN TM HỒNG LÝ 15 0101 0066

 

Hiện ở block Các sự kiện: