.
 

MAY MẶC, DỆT MAY VÀ GIÀY DÉP

STT Họ và Tên Chức Vụ Doanh Nghiệp MÃ HỘI VIÊN
1 BÙI THỊ DUYÊN CHÂU Giám Đốc CTY TNHH VIỆT TOÀN THỊNH (VIETA) 17 0101 0069
2 NGUYỄN THỊ ĐIỀN Tổng Giám Đốc CTY TNHH MAY THÊU GIÀY AN PHƯỚC 17 0101 0029
3 HỒ THỊ THU HÀ Chủ tịch HĐQT CTY CP PHƯỚC LỘC 17 0101 0070
4 PHẠM THỊ THU HẰNG  Giám đốc Điều Hành CTY TNHH THỂ THAO NGƯỜI TIÊN PHONG (CTY HOA CỎ MÂY - Q.3) 17 0102 0167
5 ĐẶNG THỊ MINH HẠNH Giám đốc Sáng Tạo CTY TNHH VIỆT MỐT (VIETMODE) 17 0101 0071
6 NGÔ NGỌC HOA Giám đốc Điều Hành CTY  TNHH TM SX https://www.acheterviagrafr24.com/achat-viagra-en-ligne-en-france/ ANH KHOA 17 0101 0072
7 TRƯƠNG THỊ HÙNG Giám Đốc CTY TNHH TM & SX ĐẠI HÙNG 17 0101 0169
8 NGUYỄN QUẾ HƯƠNG Giám Đốc CTY TNHH SX-TM-DV LÂM ANH 17 0101 0073
9 LÂM TUYỀN KHANH Giám Đốc CTY TNHH TM HÙNG CHI 17 0101 0019
10 BÙI THỊ TUYẾT MINH Giám đốc CTY TNHH TM & SX DỆT MAY MINH ĐÔNG 17 0101 0171
11 NGUYỄN THỊ NGUYÊN Chủ tịch HĐQT CTY TNHH SX VÀ TM NGUYÊN THỊNH PHÁT 17 0101 0168
12 NGÔ THỊ NHIÊN Giám đốc CTY TNHH TM MẮT KÍNH 999 17 0101 0074
13 DIỆP THỊ KIỀU OANH Giám đốc CTY TNHH TM KHẢI THĂNG  
14 PHÙNG THỊ THU THỦY Giám đốc CTY CP PHÚ TOÀN THẮNG 17 0101 0076
15 TRẦN THỊ KIM THỦY Giám đốc CTY TNHH SX&TM DV MI ĐÔ RI  
16 NGÔ THỊ VÂN  Phó Giám đốc CTY TNHH VẢI SỢI VÀ THỜI TRANG KIM VŨ 17 0102 0077
17 LÊ THỊ BÍCH VIỆT Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc CTY CP MAY DA XUẤT KHẨU 30.4 17 0102 0078
18 VÕ THANH XUÂN Chủ Cơ sở CƠ SỞ MAY THÊU THANH XUÂN 17 0101 0156

 

Hiện ở block Các sự kiện: