.
 

NÔNG LÂM THỦY HẢI SẢN

STT Họ và Tên Chức Vụ Doanh Nghiệp MÃ HỘI VIÊN
1 LÊ THỊ TÚ ANH Chủ tịch HĐQT  CTY CP NÔNG NGHIỆP GAP 21 0101 0030
2 LÊ THÚY ANH Chuyên Gia Tư Vấn Độc Lập CTY  TNHH TM SÀI GÒN FOOD  
3 VƯƠNG NGỌC BÍCH Giám Đốc CTY TNHH AN HUY B.T  
4 PHẠM THỊ MỴ GIANG Giám Đốc CTY TNHH SX, TM & DV VINH PHAN 21 0101 0088
5 HỒ THỊ HOÀNG HÀ Giám Đốc CTY CP ĐẠI THUẬN (TỈNH KHÁNH HÒA)  
6 PHẠM THỊ NGỌC HÀ Giám Đốc CTY TNHH SAN HÀ 21 0101 0089
7 PHẠM THỊ HUÂN Giám Đốc CTY TNHH BA HUÂN 21 0101 0090
8 LÊ THỊ THANH LÂM Tổng Giám Đốc CTY  TNHH TM SÀI GÒN FOOD 21 0102 0007
9 NGÔ THỊ HOÀNG MAI Phó Giám Đốc  CTY CP CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN LIÊN THÀNH 21 0102 0091
10 PHAN THỊ TUYẾT MAI Tổng Giám Đốc CTY TNHH TMTM VÀ CTY THỦY SẢN TÀI NGUYÊN 21 0101 0021
11 TRẦN THÚY NGA Chủ Cơ Sở ĐẠI LÝ THÚY NGA 21 0101 0092
12 PHAN THỊ MỸ PHƯỢNG Phó Tổng Giám Đốc CTY TNHH VỊ HẢO 21 0102 0093
13 BÙI THỊ SÁCH GIÁM ĐỐC CTY TNHH SX CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN & TM THANH PHÁT 21 0101 0159
14 LÊ THỊ THANH TÂM Giám đốc Nhân Sự CTY  TNHH TM SÀI GÒN FOOD  
15 NGUYỄN THỊ THOA Chủ Tịch HĐQT CTY CP THỰC PHẨM CHOLIMEX 21 0102 0094
16 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THỦY Giám đốc Phòng R&D CTY TNHH TM SÀI GÒN FOOD 21 0102 0095
17 NGUYỄN THỊ THU TRINH Phó Tổng Giám đốc CTY  TNHH TM SÀI GÒN FOOD  
18 PHÙNG KIM VY Chủ Tịch HĐQT CTY CP TM DU LỊCH DỐC ĐÁ  

 

Hiện ở block Các sự kiện: