.
 

NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN

STT Họ và Tên Chức Vụ Doanh Nghiệp MÃ HỘI VIÊN
1 NGUYỄN THỊ KIM CHÂU Giám Đốc DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LINH CHI  
2 TRƯƠNG THỊ MỸ DUNG Tổng Giám Đốc CTY TNHH MTV TM DV DL ÁNH SAO THIÊN (ASTTRAVEL) 19 0101 0079
3 NGUYỄN THỊ HOA LỆ Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc CTY CP DU LỊCH HÒA BÌNH 19 0101 0018
4 LÊ THỊ THÚY LOAN Giám Đốc CTY TNHH LOAN LÊ  
5 HOÀNG LỆ QUYÊN Phó Giám Đốc CTY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ HÒA BÌNH 19 0102 0082
6 NGUYỄN NGỌC THU Tổng Giám Đốc CTY TNHH TM DV LÀNG NƯỚNG NAM BỘ 19 0101 0080
7 VÕ THỊ THÚY Tổng Giám Đốc CTY TNHH MTV TM THÚY NGỌC
NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI ĐÔNG HỒ
19 0101 0027
8 DƯƠNG THANH THÚY Chủ tịch HĐQT CTY CP TẬP ĐÒAN TRUNG THỦY 19 0101 0081

 

Hiện ở block Các sự kiện: