.
 

NHÂN SỰ

STT Họ và Tên Chức Vụ Doanh Nghiệp MÃ HỘI VIÊN
1 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Giám Đốc- P.DVLĐ Tiền Lương và nhân sự thuê ngoài CTY CP KẾT NỐI NHÂN TÀI (TALENTNET) 20 0102 0083
2 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Giám Đốc CTY TNHH MTV HR TRÍ VIỆT  
3 HUỲNH THU HƯỜNG Tổng Giám Đốc CTY TOWERS WATSON VIET NAM 20 0101 0084
4 PHẠM THỊ LAN KHANH Giám Đốc CTY CP DV NHÂN SỰ & TRUYỀN THÔNG FLAMINGO  
5 PHẠM THỊ MỸ LỆ Chủ Tịch HĐQT CTY CP L&A 18 0101 0005
6 NGUYỄN THỊ NĂM Giám Đốc Nhân sự CTY USG BORAL GYPSUM VIETNAM 20 0102 0085
7 NGUYỄN THỊ QUỲNH PHƯƠNG Giám Đốc Nhân sự CTY CP KẾT NỐI NHÂN TÀI (TALENTNET) 20 0102 0086
8 TIÊU YẾN TRINH Tổng Giám Đốc CTY CP KẾT NỐI NHÂN TÀI 20 0101 0014

 

Hiện ở block Các sự kiện: