.
 

QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG

STT Họ và Tên Chức Vụ Doanh Nghiệp MÃ HỘI VIÊN
1 NGUYỄN LAN ANH Editor FORBES MAGAZIN 30 0102 0010
2 BÙI THỊ BẠCH HẢI Tổng Biên Tập TẠP CHÍ THỜI TRANG TRẺ 30 0102 0130
3 NGUYỄN THỊ SEN HOA Chủ tịch HĐQT CTY RINGIER VIỆT NAM  
4 ĐỖ THỊ MINH HƯƠNG Giám đốc TT ĐÀI TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ VTC TẠI TPHCM  
5 VÕ NGỌC LAN Cố Vấn CTY QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG SEN 30 0102 0150
6 TRẦN NGỌC PHƯỢNG Tổng Giám đốc CTY TNHH TÂM ĐIỂM 30 0101 0132
7 ĐINH THỊ HỒNG THẮM Tổng Giám đốc CTY CP TRUYỀN THÔNG LÊ (LEMEDIA) 30 0101 0133
8 TRẦN THỊ LAN THANH Tổng Giám đốc CTY CP TRUYỀN THÔNG TẬP TRUNG MẶT TRỜI VÀNG 30 0101 0134
9 ĐOÀN THỊ HỒNG THƠM Phó Tổng Giám đốc CTY TNHH TÂM ĐIỂM 30 0102 0008
10 LÊ QUỲNH THƯ Giám Đốc Điểu Hành CTY VIETLINK 30 0102 0135
11 NGUYỄN QUỲNH TRÂM   FOX INTERNATIONAL CHANNELS VIỆT NAM 30 0101 0012
12 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG Giám Đốc Kinh Doanh CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SQUARE  
13 LÊ THỊ MỘNG TRINH Giám Đốc CTY QUẢNG CÁO VÀ THIẾT KẾ MTV 30 0101 0023
14 LÊ NGUYỄN THỤY THANH TÙNG Phó Giám đốc CTY ĐỆ NHẤT NHẤT 30 0102 0154

 

 

Hiện ở block Các sự kiện: