.
 

SẢN XUẤT: GIẤY, NHỰA

STT Họ và Tên Chức Vụ Doanh Nghiệp MÃ HỘI VIÊN
1 TRƯƠNG THỊ THANH BÌNH Trường Phòng CTY CP KARTA  
2 TRẦN MỸ DUNG Phó Giám đốc CTY TNHH TÂN HIỆP THẠNH  
3 NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN Phó Giám đốc Kinh Doanh CN CTY TNHH SX-TM DUY THÀNH  
4 NGUYỄN THỊ VIỆT HÒA Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTY TNHH DÂY SỢI RỒNG ĐÔNG Á 23 0101 0149
5 NGUYỄN THỊ MÙI Giám Đốc CTY TNHH MTV SX TM NHỰA HẢI VINH 23 0101 0104
6 NGUYỄN HOÀI HUYỀN NGA Giám đốc CTY CP LƯỚI THÁI VIỆT 23 0101 0106
7 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CP KARTA  
8 NHAN HÚC QUÂN Tổng Giám đốc CTY TNHH BAO BÌ GIẤY NHÔM NEW TOYO 23 0101 0107
9 HỒ THỊ ĐOAN TRANG Giám đốc Điều Hành CTY CP CON ĐƯỜNG XANH 23 0101 0105
10 LƯU VÂN TRANG Giám đốc CTY CP KARTA  

 

Hiện ở block Các sự kiện: