.
 

SẢN XUẤT MÁY MÓC THIẾT BỊ

STT Họ và Tên Chức Vụ Doanh Nghiệp MÃ HỘI VIÊN
1 HUỲNH THỊ HUỆ Tổng Giám đốc CTY CP NHÔM – INOX KIM HẰNG 22 0101 0098
2 TRỊNH NHƯ LIÊN Giám đốc DNTN TM OMANIT  22 0101 0099
3 KIỀU NGỌC PHƯƠNG Giám đốc Đối Ngoại CTY CP TM CƠ KHÍ TÂN THANH 22 0101 0101
4 LÊ THỊ KIM THƯ Giám đốc CTY OWTEK THIÊN HÒA 22 0101 0102
5 TRƯƠNG VÂN TIÊN Giám Đốc  CTY TNHH CƠ KHÍ DUY KHANH 22 0101 0100

 

Hiện ở block Các sự kiện: