.
 

TƯ VẤN KINH DOANH

STT Họ và Tên Chức Vụ Doanh Nghiệp MÃ HỘI VIÊN
1 NGỤY XUÂN ANH Giám đốc Điều hành CTY TNHH SANET VIỆT NAM  
2 TRƯƠNG LÝ HOÀNG PHI Giám đốc TRUNG TÂM HỖ TRỢ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP (BSSC) 27 0101 0116

 

Hiện ở block Các sự kiện: