.
 

TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ - NGO

STT Họ và Tên Chức Vụ Doanh Nghiệp MÃ HỘI VIÊN
1 TRẦN VŨ NGÂN GIANG Giám đốc TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG LIN  
2 NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ Phó Giám đốc TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN GIÁ TRỊ SỐNG 04 0101 0042

 

Hiện ở block Các sự kiện: