.
 

THỦ TỤC GIA NHẬP HỘI

THỦ TỤC GIA NHẬP

Các cá nhân, tổ chức đủ tiêu chuẩn theo quy định muốn gia nhập Hội cần nộp hồ sơ gia nhập tại Văn phòng Hội, gồm:

 1. Đơn xin tham gia Hội dành cho cá nhân (Hội viên Cá nhân, Hội viên Liên kết, các cá nhân của Hội viên Tổ chức) hoặc tập thể (Hội viên Tập thể) (theo mẫu do Hội quy định).
 2.  Tờ thông tin trích ngang dành cho cá nhân hoặc tập thể (theo mẫu do Hội quy định).
 3. Quyết định bổ nhiệm (Hội viên Cá nhân, Hội viên Liên kết, các cá nhân của Hội viên Tổ chức) hoặc quyết định cử người đại diện tham gia Hội (Hội viên Tập thể).
 4. Bản sao Giấy phép kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (Hội viên Tập thể, Hội viên Tổ chức).
 5. Xác nhận đóng Hội phí (Phiếu thu của VPH, Ủy nhiệm chi).

ĐÓNG HỘI PHÍ

Hội phí được Ban Chấp Hành (BCH) quyết định, bao gồm các mức sau:

 1. Hội viên Cá nhân: 3.000.000 đồng/năm
 2. Hội viên Tổ chức:
  1. Từ 2-3 cá nhân tham gia: 7.000.000 đồng/năm
  2.  Từ 4-5 cá nhân tham gia: 10.000.000 đồng/năm
 3. Hội viên Tập thể: 5.000.000 đồng/năm
 4. Hội viên Liên kết: Bằng mức của Hội viên Cá nhân
 5. Hội viên Danh dự: Hội viên Danh dự không phải đóng Hội phí.

Hội viên đóng Hội phí một (01) lần trong năm và được Văn phòng Hội (VPH) thu vào 02 kỳ, tháng Tư và tháng Mười hàng năm. VPH phụ trách việc thông báo, nhắc nhở Hội viên đóng Hội phí và định kỳ báo cáo với Thường trực và BCH Hội về tình hình thu Hội phí.

Vào cuối mỗi năm, BCH họp để xem xét và quyết định mức Hội phí của năm tiếp theo.

Mẫu đăng ký gia nhập Hội

 

 

Thông tin đăng ký gia nhập Hội vui lòng gửi về

HỘI NỮ DOANH NHÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HAWEE)

170E Phan Đăng Lưu, P.3, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

Tel: 08 39956579 - Ms Trần Binh: 0919 562 468

Email: hoivien@hawee.vn hoặc hawee.hochiminh@gmail.com

 

 

Hiện ở block Các sự kiện: