.
 

TRANG SỨC VÀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

STT
Họ và Tên
Chức Vụ
Doanh Nghiệp
MÃ HỘI VIÊN
1
NGUYỄN THỊ CÚC
Phó Tổng Giám đốc
Cty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)
01 0102 0031
2
CAO THỊ NGỌC DUNG
Chủ Tịch HĐQT Kiêm Kiêm Tổng Giảm Đốc
Cty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)
01 0101 0001
3
PHẠM THỊ MỸ HẠNH
Phó Tổng Giám đốc
Cty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)
01 0102 0032
4
ĐOÀN BẠCH PHỤNG
Phó Tổng Giám đốc
CTY TNHH NGỌC TRAI HOÀNG GIA
 
5
TRẦN THỊ XUÂN
Giám Đốc
Cty MTV Kim Cương Xuân
01 0101 0034
6
PHẠM THỊ THANH YẾN
Giám Đốc
DN VÀNG BẠC ĐÁ QUÍ ĐẠI PHÚC
01 0101 0033
Hiện ở block Các sự kiện: