Hội viên HAWEE

Các nhóm ngành kinh doanh

Danh sách hội viên

TRẦN THỊ KIM KHÁNH

GIÁM ĐỐC KIỂM TOÁN

CTY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

Kế toán – kiểm toán – giám định – ...

PHẠM THỊ LOAN

GIÁM ĐỐC ĐiỀU HÀNH

CÔNG TY TNHH THUẾ VÀ KẾ TOÁN THIÊN HÀ

Kế toán – kiểm toán – giám định – ...

LÊ HUỲNH NGA

CT HDQT KIÊM TGĐ

CTY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ ĐẤU GIÁ VÀ ĐÀO TẠO SONG PHA

Kế toán – kiểm toán – giám định – ...

LÊ NGUYỄN MAI NGÂN

Phó Giám Đốc

Công ty TNHH Kiểm toán Thủy Chung

Kế toán – kiểm toán – giám định – ...

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

GIÁM ĐỐC NGHIỆP VỤ

CTY TNHH TVTC & QTKD DELOITTE VN

Kế toán – kiểm toán – giám định – ...

TRẦN THỊ THANH TRÚC

GĐ DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

CTY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIỆT NAM (PwC)

Kế toán – kiểm toán – giám định – ...

TRẦN NGỌC TÚ UYÊN

TRƯỞNG PHÒNG KHÁCH HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG

CN CTY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

Kế toán – kiểm toán – giám định – ...