Hội viên HAWEE

Các nhóm ngành kinh doanh

Danh sách hội viên

NGUYỄN THỤY GIANG CHÂU

TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ NAM PHƯƠNG – THỜI TRANG SENSORIAL.

Da giày/Dệt may – thời trang

ĐẶNG THỊ MINH HẠNH

GIÁM ĐỐC SÁNG TẠO

CTY TNHH VIỆT MỐT (VIETMODE)

Da giày/Dệt may – thời trang

NGUYỄN THỊ XUÂN HOA

GIÁM ĐỐC

CTY TNHH THỜI TRANG LE SOLEIL

Da giày/Dệt may – thời trang

NGÔ NGỌC HOA

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

CTY TNHH TM SX ANH KHOA

Da giày/Dệt may – thời trang

NGUYỄN QUẾ HƯƠNG

GIÁM ĐỐC

CTY TNHH SX-TM-DV LÂM ANH

Da giày/Dệt may – thời trang

TRƯƠNG THỊ HÙNG

GIÁM ĐỐC

CTY TNHH TM & SX ĐẠI HÙNG

Da giày/Dệt may – thời trang

ĐÀO QUẾ LÂM

GIÁM ĐỐC

CTY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MAY MẶC QUẾ LÂM

Da giày/Dệt may – thời trang

BÙI THỊ TUYẾT MINH

GIÁM ĐỐC

CTY TNHH TM & SX DỆT MAY MINH ĐÔNG

Da giày/Dệt may – thời trang

NGUYỄN THỊ NGUYÊN

CHỦ TỊCH HĐQT

CTY TNHH SX VA TM NGUYÊN THỊNH PHÁT

Da giày/Dệt may – thời trang

NGÔ THỊ NHIÊN

GIÁM ĐỐC

CTY TNHH TM MẮT KÍNH 999

Da giày/Dệt may – thời trang

NGÔ THỊ THÚY

GIÁM ĐỐC

CTY TNHH TM & DV VẠN VƯỢNG PHÚ

Da giày/Dệt may – thời trang

TRẦN THỊ KIM THUỶ

GIÁM ĐỐC

CTY TNHH SX&TM; DV MI ĐÔ RI

Da giày/Dệt may – thời trang

PHÙNG THỊ THU THỦY

TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CP PHÚ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Da giày/Dệt may – thời trang

ĐỖ THỊ CẨM VÂN

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN T.H.O.S

Da giày/Dệt may – thời trang

LÊ THỊ BÍCH VIỆT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CP MAY DA XUẤT KHẨU 30.4

Da giày/Dệt may – thời trang

VÕ THANH XUÂN

CHỦ CƠ SỞ

CƠ SỞ MAY THÊU THANH XUÂN

Da giày/Dệt may – thời trang

NGUYỄN THỊ ĐIỀN

TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY TNHH MAY THÊU GIÀY AN PHƯỚC

Da giày/Dệt may – thời trang