Hội viên HAWEE

Các nhóm ngành kinh doanh

Danh sách hội viên

LÊ BẠCH HOA

GIÁM ĐỐC

CTY NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG AXIS RESEARCH

Truyền thông – sự kiện – nghiên cứu ...

NGUYỄN HỨA KHÁNH TRANG

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG TSP VIỆT NAM

Truyền thông – sự kiện – nghiên cứu ...