Hội viên HAWEE

Các nhóm ngành kinh doanh

Danh sách hội viên

LÊ BẠCH HOA

GIÁM ĐỐC

CTY NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG AXIS RESEARCH

Truyền thông – sự kiện – nghiên cứu ...

PHẠM THỊ LAN KHANH

GIÁM ĐỐC

CTY CP TRUYỀN THÔNG SỐ FLAMINGO

Truyền thông – sự kiện – nghiên cứu ...