Hội viên HAWEE

Các nhóm ngành kinh doanh

Danh sách hội viên

NGUYỄN HOÀNG ANH

GIÁM ĐỐC MAREKETING

CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Vàng bạc đá quý – Thủ công mỹ nghệ

PHẠM HOÀNG NGỌC ANH

Giám Đốc Vận Hành

Công ty TNHH MTV Thời Trang CAO

Vàng bạc đá quý – Thủ công mỹ nghệ

NGUYỄN THỊ CÚC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN (PNJ)

Vàng bạc đá quý – Thủ công mỹ nghệ

CAO THỊ NGỌC DUNG

CHỦ TỊCH HĐQT

CTY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN (PNJ)

Vàng bạc đá quý – Thủ công mỹ nghệ

PHẠM THỊ MỸ HẠNH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN (PNJ)

Vàng bạc đá quý – Thủ công mỹ nghệ

ĐOÀN BẠCH PHỤNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY TNHH NGỌC TRAI HOÀNG GIA

Vàng bạc đá quý – Thủ công mỹ nghệ

PHẠM THỊ THANH PHƯỢNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

DN VÀNG BẠC ĐÁ QUÍ ĐẠI PHÚC

Vàng bạc đá quý – Thủ công mỹ nghệ

HỒ LÊ THẢO TRINH

TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI MARKETING

CTY TNHH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐAN LÁT

Vàng bạc đá quý – Thủ công mỹ nghệ

PHẠM THỊ THANH YẾN

GIÁM ĐỐC

DN VÀNG BẠC ĐÁ QUÍ ĐẠI PHÚC

Vàng bạc đá quý – Thủ công mỹ nghệ