Hội viên HAWEE

Các nhóm ngành kinh doanh

Danh sách hội viên

PHẠM HOÀNG NGỌC ANH

Giám Đốc Vận Hành

Công ty TNHH MTV Thời Trang CAO

Vàng bạc đá quý – Thủ công mỹ nghệ

NGUYỄN THỊ CÚC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN (PNJ)

Vàng bạc đá quý – Thủ công mỹ nghệ

CAO THỊ NGỌC DUNG

CHỦ TỊCH HĐQT

CTY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN (PNJ)

Vàng bạc đá quý – Thủ công mỹ nghệ

PHẠM THỊ MỸ HẠNH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN (PNJ)

Vàng bạc đá quý – Thủ công mỹ nghệ

ĐOÀN BẠCH PHỤNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY TNHH NGỌC TRAI HOÀNG GIA

Vàng bạc đá quý – Thủ công mỹ nghệ

PHẠM THỊ THANH PHƯỢNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

DN VÀNG BẠC ĐÁ QUÍ ĐẠI PHÚC

Vàng bạc đá quý – Thủ công mỹ nghệ

HỒ LÊ THẢO TRINH

TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI MARKETING

CTY TNHH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐAN LÁT

Vàng bạc đá quý – Thủ công mỹ nghệ

PHẠM THỊ THANH YẾN

GIÁM ĐỐC

DN VÀNG BẠC ĐÁ QUÍ ĐẠI PHÚC

Vàng bạc đá quý – Thủ công mỹ nghệ