Chương trình đào tạo cấp quản lý tại Nhật Bản được hỗ trợ 2/3 chi phí


16:58 10/07/2019

Nhật Bản

Nội dung

Viện IMT giới thiệu chương trình AOTS được hỗ trợ 2/3 chi phí từ ODA Nhật Bản.

Chủ đề: The Executive Program on Corporate Management (EPCM) - Tăng cường năng lực quản lý thực tế

Thời gian:10-23/7/2019 tại TKC – Tokyo, Nhật bản

Đối tượng: Giám đốc điều hành cấp cao

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Hạn cuối nhận hồ sơ: 20/5/2019

 

Thông tin liên hệ

Institute of Management and Technology Promotion – IMT

[A] 404 Huynh Van Banh St., Phu Nhuan Dist, HCMC, Vietnam

[T] +84 (8) 5449 5969  - [HP] +84 (90) 8910 169

[W] http://www.imt.vn

[F] http://www.facebook.com/imtvietnam