Giới Thiệu Triển Lãm 'SOURCE INDIA 2018'


10:00 17/07/2018

Khách sạn Northern Saigon, Số 11A, Đường Thi Sách, Quận 1, TP.HCM

Nội dung

Hội Đồng Xúc Tiến Dệt Tổng Hợp và Tơ Nhân Tạo – SRTEPC sẽ tổ chức Triển Lãm “SOURCE INDIA 2018” từ ngày 231-23/9/2018 tại Surat, Gujarat, Ấn Độ.

Với tinh thần đẩy mạnh thương mại song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ, Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ phối hợp với Hội Doanh Nghiệp Ấn Độ - INCHAM đang tổ chức Buổi Họp Giới Thiệu Triển Lãm “SOURCE INDIA 2018” để giới thiệu sự kiện lớn này tới các nhà công nghiệp dệt may Việt Nam, và mời một số doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam tới Ấn Độ tìm kiếm nguyên liệu dệt may (vải các loại, sợi nhân tạo, sợi cotton, nguyên liệu bông/ sơ, v.v..)

 

Buổi giới thiệu Triển lãm “SOURCE INDIA 2018” 

Ngày         : Thứ Ba, 17/7/2018, từ 10:00 – 12:00 giờ sáng

Địa điểm  : Khách sạn Northern Saigon, Số 11A, Đường Thi Sách, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

 

Xin vui lòng xác nhận tham dự với

Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ
Phạm Thị Tuyết, Trợ lý thương mại
Tel: 3823750 ext. 17
E-mail: