Thiền trong công việc và đời sống: 1 ngày thực hành & chia sẻ với thiền sư Thích Minh Niệm


07:00 28/10/2018

Hóc Môn

Nội dung

Chương trình 1 ngày thực hành & chia sẻ với thiền sư Thích Minh Niệm chủ đề: THIỀN TRONG CÔNG VIỆC & ĐỜI SỐNG
 
Thời gian: 28/10/2018 - Địa điểm đến : Hóc Môn
 
 

Do số lượng có hạn, vui lòng liên hệ đăng ký trực tiếp với VP Hội:
(028) 3995 6579- 3995 6580