Giá trị tháng 12: YÊU THƯƠNG - tuần thứ năm

  Toàn thể thế giới này có thể được chuyển hoá nhờ vào tầm nhìn yêu thương, thái độ yêu thương, và những hành động yêu thương. Để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn - thế giới của lẽ phải – thì tình yêu thương ở giác độ tinh thần là điều cần thiết hàng đầu. Trong một thế giới tốt đẹp hơn, quy luật tự nhiên là yêu thương và trong một con người tốt đẹp hơn, bản chất tự nhiên cũng chính là yêu thương.

“Người yêu thương chính là người trao đi.”

  Suy ngẫm: Tình yêu thương thật sự hoàn toàn vắng bóng của kỳ vọng. Khi khám phá tình yêu bên trong, ta có thể không ngừng trao nó đi. Cho dù người khác có trao lại hay không, tình yêu thật sự giúp ta có thể tiếp tục trao đi một cách vô vụ lợi.

  Áp dụng: Hãy để hôm nay là ngày tôi khám phá tình yêu thương bên trong mình và san sẻ nó với người khác. Tôi phải chắc chắn rằng mình thực hiện được ít nhất một hành động để thể hiện tình yêu thương của mình với những người trong cuộc đời, và cảm thấy tình yêu thương tuôn chảy từ bên trong của tôi ra cho mọi người ở xung quanh.

  Suy ngẫm sâu về Giá trị - Câu hỏi dành cho Bản thân 

  Các hành động của tôi được khích lệ, thúc đẩy bằng tình yêu thương ở mức độ nào? Khi nào thì tôi cảm nhận được tình yêu thương hoàn toàn vô điều kiện? Tôi thể hiện tình yêu thương với chính mình và với người khác bằng cách nào? cởi mở và chân thành ở mức độ nào? Tôi sẵn lòng thể hiện tình yêu thương của mình với tất cả những người quanh tôi ở mức độ nào?

  Chúc các bạn trao và gặt được nhiều yêu thương trong tuần lề chào đón Năm mới!