Giá trị tháng 5: KHOAN DUNG - tuần thứ tư

  Gia đình là lớp học đầu tiên ta học về tính khoan dung, vì ta sẽ luôn cần phải điều chỉnh mình vì người khác. Trường học là nơi thứ hai. Dù vậy, những bài kiểm tra về lòng khoan dung đều đang diễn ra từng ngày trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Những người thi đậu thường biết nhìn nhận điều tốt đẹp ở người khác và trong từng tình huống. Những ai nhận điểm kém thường bị che phủ bởi sự không chấp nhận ở một mức độ nào đó. Còn người thi đậu với tấm bằng danh dự là những người biết sử dụng sức mạnh khoan dung như  một tấm khiên bảo vệ, để sự tĩnh lặng nội tâm của họ luôn toàn vẹn và không bị xâm phạm.

“Người khoan dung là người thành công nhất.”

  Suy ngẫm: Lòng khoan dung giải phóng tâm trí khỏi những suy nghĩ bất cẩn vì khi đó ta không còn một trải nghiệm tiêu cực nào với bất cứ ai. Khi khoan dung, ta chấp nhận người khác và tình huống. Điều này có nghĩa là ta dễ dàng thích nghi và sẽ nhanh chóng đạt đến thành công.

  Áp dụng: Khi có điều không ổn xảy ra và trở ngại xuất hiện trên đường đi, thay vì lo lắng hay để mình chìm trong cảm xúc tiêu cực, tôi cần dựa vào sức mạnh của khoan dung để biết chấp nhận tình huống. Khi chấp nhận rằng mình không thể thay đổi những gì đã xảy ra, tôi tự giải phóng mình để tập trung hoàn toàn vào việc tìm ra các giải pháp.

  Suy ngẫm sâu về Giá trị - Câu hỏi dành cho Bản thân

  Tôi có thiếu khoan dung với người khác hay với chính bản thân không? Đâu là giới hạn của sự khoan dung của tôi? Những điều kiện nào gia tăng sức mạnh khoan dung của tôi? liệu sự khoan dung của tôi có bị hạn chế bởi những cảm xúc khác mạnh hơn như thù hận, giận dữ hay là tôi có thể chấp nhận 1 cách có ý thức về giá trị và nhu cầu tồn tại của người khác, bất kể việc tôi không thích hay không hiểu họ? Nếu như có ai đó hay hoàn cảnh nào đó gây nguy hại cho tôi, tôi có thể nhận biết điều đó và tìm ra được cách để bảo vệ bản than, đồng thời gia tăng khả năng khoan dung của mình hay không?