Giá trị tháng 6: ĐOÀN KẾT - tuần thứ nhất

  Đoàn kết là sự hài hoà bên trong mỗi cá nhân cũng như trong một tổ chức. Sự thống nhất này được duy trì qua việc chấp nhận và coi trọng giá trị của tính đa dạng cũng như những đóng góp riêng, độc đáo của từng người, tận tuỵ không chỉ với nhau mà với cả nhiệm vụ được giao phó. Sự tập trung một cách tích cực như thế khi trải nghiệm tính nhất thể trong cái đa dạng sẽ thăng hoa thành một giai điệu tuyệt vời.  Với giá trị đoàn kết, sự cam kết của từng cá nhân được khuyến khích để trở nên mạnh mẽ hơn và thành tựu tập thể đạt được sẽ to lớn hơn.

“Hiểu được người khác là trở nên hoà hợp với họ.”

  Suy ngẫm: Ta thường trông đợi người khác có cùng thái độ và niềm tin giống với ta. Nếu lời nói hay hành vi của họ lại khác với cái ta đã từng quen thuộc thì ta cảm thấy khó lòng mà hiểu được nhau. Thậm chí ta còn có thái độ tiêu cực và thấy mình không thể hoà hợp được với họ.

  Áp dụng: Tôi cần nhận ra rằng giống như những nốt nhạc, mỗi người chúng ta đều khác nhau. Chỉ khi tôi có thể hoà hợp với người khác thì tôi mới tạo ra được giai điệu tươi đẹp. Khi làm việc với người khác, tôi học cách để hiểu được họ. Trong quá trình đó, tôi cũng học được về chính mình và cách sử dụng sức mạnh của mình để hỗ trợ người khác.

  Suy ngẫm sâu về Giá trị - Câu hỏi dành cho Bản thân

  Tôi có cảm thấy mình trọn vẹn, kết nối với cuộc sống xung quanh, với mọi cơ hội và khả năng hay là tôi cảm thấy tách rời và lạc lõng? Con tim, tâm trí và hành động của tôi  hài hoà với nhau ở mức nào? Tôi có cảm thấy mình là một phần của một cộng đồng lớn hơn, hay là tôi tách mình ra riêng theo 1 cách nào đó?