Giá trị tháng 7: HỢP TÁC - tuần thứ hai

Khi một người hay một nhóm cần đến sự hợp tác, nếu như biết sáng suốt phân biệt và có phương pháp đúng thì họ sẽ thành công trong mối quan hệ với nhau. Phương pháp có thể chỉ đơn giản như đưa ra một lời giải thích, trao yêu thương hay sự hỗ trợ, hoặc lắng nghe. Còn nếu không phân biệt được hình thức hợp tác nào là cần thiết và phương pháp đúng để trao nó thì sẽ không thể đem lại sự đồng thuận và hài lòng. Điều này cũng giống như một bác sỹ không chẩn đoán đúng. Thay vì hồi phục, con bệnh sẽ chịu biến chứng do việc điều trị.

 “Cách tốt nhất để nhận được hợp tác là trao sự hợp tác”

Suy ngẫm: Khi muốn được giúp đỡ, ta thường hay tìm kiếm từ những người gần gũi với ta. Ta trông đợi họ hiểu những gì ta cần và trao cho ta những thứ đó. Ta không ngừng tìm kiếm sự hỗ trợ và giúp đỡ - điều này không cho ta được hoàn toàn khám phá những tài năng của mình và sử dụng chúng vì lợi ích của mọi người.

Áp dụng: Cách tốt nhất để hợp tác là sử dụng sức mạnh, năng lượng của tâm trí để tạo ra những lời chúc lành và cảm xúc thanh khiết dành cho người khác và sự thành công của 

Suy ngẫm sâu về Giá trị - Câu hỏi dành cho Bản thân
Tôi có sẵn lòng làm việc trong các điều kiện có sẵn ở mức độ nào? Tôi có chào đón ý tưởng và sở thích của người khác không? Hay tôi thích tự mình làm lấy mọi việc, theo cách của tôi? Tôi có sẵn lòng nhượng bộ người khác không? Tôi có cảm nhận được sự tương quan, phụ thuộc lẫn nhau giữa mọi vật hay không? Tôi có nhất thiết phải độc lập một cách hoàn toàn không? Tôi có thể đón nhận sự giúp đỡ của người khác, cho dù tôi không muốn hay không?