Giá trị tháng 9: HẠNH PHÚC - tuần thứ hai

Hạnh phúc chính là sự thịnh vượng có được khi ta biết làm chủ bản thân, tức là làm chủ được cả tâm trí, trí tuệ, tính cách, cùng các giác quan cơ thể; khi ta có đầy đủ mọi sức mạnh và phẩm hạnh; cũng như đạt đến sự cân bằng tuyệt hảo giữa các tính cách mạnh mẽ và dịu dàng. Trong khát khao tìm tới một trạng thái toàn hảo vốn đã tiềm ẩn bên trong mỗi con người, trí tuệ sẽ trải qua một quá trình khám phá bản chất thánh thiện của chính mình.

“Người có hành động và thái độ thanh khiết, vô tư lợi luôn cảm thấy Hạnh phúc.”

Suy ngẫm: Khi hành động của ta thanh khiết và vô tư, nó sẽ không vướng một dấu vết tiêu cực nào. Khi đó, tâm trí tự nhiên thoát khỏi mọi cảm xúc tội lỗi, sợ hãi, hay buồn chán. Ta không ngừng trải nghiệm được trạng thái Hạnh phúc.

Áp dụng: Khi không tìm thấy hạnh phúc trong cuộc đời, tôi cần suy ngẫm về điều đã ngăn cản không cho tôi cảm nhận hạnh phúc. Tôi cần nghĩ về những suy nghĩ, lời nói và hành động của mình và biết thực hiện những thay đổi có ích cho tôi và cho những người xung quanh. Khi làm điều này, tôi sẽ thấy mình trải nghiệm Hạnh phúc liên tục.

Suy ngẫm sâu về Giá trị - Câu hỏi dành cho Bản thân 
Tôi hài lòng ở mức độ nào – về mặt tổng thể, sức khoẻ, sự hoà hợp, sự kết nối với người khác? Tôi vui vẻ thực hiện nhiệm vụ của mình ở mức độ nào? Hạnh phúc có phải là cách sống và trạng thái nội tâm của tôi, hay là một trạng thái cứng nhắc - chỉ có niềm vui trong khoảnh khắc rồi lại dễ dàng bị đánh mất đi?