Giá trị tháng 9: HẠNH PHÚC - tuần thứ nhất

Trong thời đại ngày nay ngày càng có nhiều người đặt câu hỏi về mục đích của đời sống. Một số cảm thấy chán sống, những người khác thì đánh mất hy vọng. Một số nỗ lực để làm giàu, cho rằng điều đó sẽ đem lại hạnh phúc. Có những người giàu có nhưng không có đủ sức khoẻ và điều đó khiến họ bất hạnh. Một số chọn theo đuổi những lĩnh vực nghề nghiệp nào đó, tin rằng nó sẽ cho họ hạnh phúc. Lại có những người tìm cầu hạnh phúc từ các mối quan hệ. Cho dù những giải pháp này có thể đem lại hạnh phúc nhiều đến mức nào đi nữa, chúng cũng chỉ là tạm thời và bị giới hạn của nguồn lực vật chất. Trong nhiều trường hợp, chúng cũng đem lại khổ đau và bất hạnh ở mức độ tương đương.

 “Hạnh phúc thật sự nằm ở bên trong”

Suy ngẫm: Khi gặp các tình huống tiêu cực, ta thường tìm cầu hạnh phúc từ bên ngoài. Hoặc là ta đi tìm một nguồn hạnh phúc tạm bợ nào đó để tâm trí thoát khỏi vấn đề, hoặc là ta tìm cách tránh né tình huống. Không cách nào trong hai cách này giúp ta giải quyết được vấn đề.

Áp dụng: Để tìm được hạnh phúc đích thực, tôi cần khám phá được điều gì thực sự nuôi dưỡng tâm hồn tôi và cho tôi cuộc sống. Khi tôi tìm ra nguồn hạnh phúc ở bên trong, nó sẽ luôn ổn định và không hề thay đổi ngay cả trong những tình huống đảo điên nhất.

Suy ngẫm sâu về Giá trị - Câu hỏi dành cho Bản thân
Tôi hài lòng ở mức độ nào – về mặt tổng thể, sức khoẻ, sự hoà hợp, sự kết nối với người khác? Tôi vui vẻ thực hiện nhiệm vụ của mình ở mức độ nào? Hạnh phúc có phải là cách sống và trạng thái nội tâm của tôi, hay là một trạng thái cứng nhắc - chỉ có niềm vui trong khoảnh khắc rồi lại dễ dàng bị đánh mất đi?