Giá trị tháng 10: TRUNG THỰC - tuần thứ ba

Trung thực ở trong nội tâm khiến ta trở nên khôn ngoan và cũng đảm bảo cho ta có đầy đủ sức mạnh và sự ổn định. Sự ổn định tích cực bên trong giống như một ốc đảo với suối nguồn tinh thần, nó đặt nền móng cho sự tự tin và lòng quý trọng bản thân.

“Trung thực mang cho ta đức tính giản dị”


Suy ngẫm: Khi ta hiểu được sức mạnh của Trung thực, cuộc đời trở nên đơn giản. Giả dối chỉ đem đến thói giả tạo và những rối rắm phiền phức. Khi có sức mạnh của Trung thực trong nội tâm và sống với nó, ta sẽ không bao giờ muốn ra vẻ ta đây, hay lệ thuộc vào những lời khen ngợi của người khác. Khi đó, cuộc sống trở nên thật đơn giản.

Áp dụng: Nếu khi nào tôi thấy mình có những suy nghĩ tiêu cực do kỳ vọng vào người khác, tôi sẽ tự hỏi mình điều gì tôi trông đợi ở họ mà tôi không tìm thấy ở bên trong mình. Tôi càng học được nghệ thuật kết nối với sự chân thật vốn có của mình, tôi sẽ càng dễ dàng giữ cho cuộc sống của mình tự do thoát khỏi mọi phức tạp, rối rắm.

Suy ngẫm sâu về Giá trị - Câu hỏi dành cho Bản thân

Trung thực:  Tôi có tìm cách thoái thác, tránh không nói thật lòng mình hay không? Tôi có trông đợi người khác phải trung thực với mình trong khi chính tôi lại không thành thật với họ? Liệu tôi có sẵn lòng nói thật cho dù hậu quả có thể ảnh hưởng không tốt đến bản thân? Tôi có thành thật với chính mình, với các mối quan hệ của mình và với môi trường xung quanh tôi hay không? Tôi có sẵn sàng chấp nhận rằng mình có thể sai? Tôi có che đậy bản thân hay sống một cách cởi mở, minh bạch về tất cả những điều tôi làm và những gì tôi có hay không?

Chúc các bạn một tuần trọn vẹn với 3 giá trị Trung thực – Giản dị - Tự do!