CÁC QUỸ ĐẦU TƯ THAM DỰ KẾT NỐI GIAO THƯƠNG 2020 CÙNG HAWEE

Thông tin về 2 Quỹ đầu tư tham dự Phần giao thương tại Khu vực Kết nối 1-1 ngày 16/12/2020 sự kiện HAWEE Kết nối Giao thương. 

OXFAM VÀ CÁC ĐỐI TÁC

Oxfam Oxfam là một liên minh quốc tế gồm 19 tổ chức cùng phối hợp hoạt động tại trên 90 quốc gia trên thế giới. Chúng tôi là một phần của phong trào toàn cầu nhằm đem lại tác động lớn hơn trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo và đấu tranh cho bình đẳng. Tại Việt Nam, Oxfam là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế hàng đầu hoạt động trong các lĩnh vực phát triển nông thôn, giảm thiểu rủi ro và ứng phó với biến đổi khí hậu và thảm họa, phát triển xã hội dân sự và cộng đồng thiểu số, nâng cao vị thế phụ nữ.

OXFAM & DỰ ÁN EFD - Hỗ trợ như thế nào cho Nữ Doanh nhân? Xem chi tiết tại đây.

 

SEAF thành lập Quỹ Women’s Opportunity Fund đầu tư vào doanh
nghiệp do nữ lãnh đạo tại Việt Nam, Philippines và Indonesia

Công ty quản lý quỹ SEAF, trụ sở tại Washington DC, vừa đưa ra thông báo về việc chính
thức thành lập quỹ SEAF Women’s Opportunity Fund (SWOF) khu vực Đông Nam Á.
Quỹ SWOF sẽ tìm kiếm các cơ hội để đầu tư vốn cổ phần và vốn vay vào các doanh nghiệp
quy mô nhỏ và vừa (DNNVV) do phụ nữ lãnh đạo tại Việt Nam, Philippines và Indonesia.
Quỹ nhắm đến các doanh nghiệp có nhu cầu huy động nguồn vốn trong khoảng từ 500,000
đến 2 triệu đô-la Mỹ để mở rộng quy mô hoạt động và tăng trưởng. Bên cạnh đó, là một quỹ
đầu tư tạo tác động (impact investment fund), Quỹ còn đưa ra chỉ tiêu lựa chọn đầu tư vào
các doanh nghiệp có mô hình kinh doanh mang lại tác động tích cực cho xã hội và môi
trường, bên cạnh việc tìm kiếm lợi nhuận tài chính.
SEAF là một tổ chức quản lý quỹ chuyên đầu tư cung cấp vốn tăng trưởng cũng như hỗ trợ
kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các quốc gia đang phát triển, nơi có nhu cầu
vốn lớn nhưng chưa được đáp ứng tốt bởi các kênh nguồn vốn truyển thống. Với trụ sở chính
đặt tại Washington DC, thông qua mạng lưới hơn 30 văn phòng trên khắp thế giới, SEAF đầu
tư vào những doanh nhân nhằm xây dựng những doanh nghiệp thành công, với mong muốn
mang lại mức lợi nhuận hấp dẫn cho nhà đầu tư cũng như mang lại những cải thiện đo lường
được đối với xã hội và (hoặc) môi trường.
Thông tin khác về Quỹ SEAF