ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH HỘI VIÊN HAWEE

HAWEE LÀ ...?
 
HỘI NỮ DOANH NHÂN TP.HCM (HAWEE) được thành lập theo quyết định: 990 /QĐ-UBND của Uỷ Ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh ngày 06/03/2015, sau đó, vào ngày 05/04/2015 Hội tổ chức Đại hội thành lập. Với tôn chỉ “Lắng nghe – Chia sẻ - Tích cực – Vui tươi”, cùng 2 trụ cột cốt lõi cho các hoạt động của HAWEE là cân bằng cuộc sống và kết nối với các tổ chức hỗ trợ nữ doanh nhân trong nước và quốc tế đã thu hút  ngày càng nhiều hơn Hội viên dưới mái nhà chung của HAWEE. 
 
QUYỀN LỢI  HỘI VIÊN
 
1. Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong các hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Hội.
2. Được giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của Hội viên tại các sự kiện lớn
3. Được Quảng bá sản phẩm trên Website HAWEE 
4. Kết nối các Hội viên có nhu cầu tìm, cung ứng sản phẩm, dịch vụ cũng như giữa Hội viên với các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước.
5. Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các chương trình, hoạt động do Hội tổ chức. 
6. Được tham gia thảo luận, biểu quyết các nội dung công tác của Hội theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của Pháp luật. 
7. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội.
8. Được cấp thẻ Hội viên.
9. Được Hội khen thưởng theo quy định của Hội và được đề nghị khen thưởng theo quy định của Pháp luật.
 
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
 
Nữ doanh nhân (bao gồm nữ chủ doanh nghiệp và nữ lãnh đạo, quản lý điều hành doanh nghiệp) (không phân biệt thành phần kinh tế hay quy mô) có đăng ký kinh doanh  hoặc chi nhánh/văn phòng tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có đầy đủ năng lực pháp lý, tán thành Điều lệ Hội, có nhu cầu tham gia các chương trình hoạt động của Hội và tự nguyện gia nhập Hội.

 
THỦ TỤC GIA NHẬP
 
Các cá nhân, tổ chức đủ tiêu chuẩn theo quy định muốn gia nhập Hội cần nộp hồ sơ gia nhập tại Văn phòng Hội, gồm:
1. Đơn xin tham gia Hội dành cho cá nhân (Hội viên Cá nhân, Hội viên Liên kết, các cá nhân của Hội viên Tổ chức) hoặc tập thể (Hội viên Tập thể) (theo mẫu do Hội quy định).
2. Tờ thông tin trích ngang  (theo mẫu do Hội quy định). 
3. Bản sao Giấy phép kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (Hội viên Tập thể, Hội viên Tổ chức).
4. Hình cá nhân
 
QUY TRÌNH KẾT NẠP HỘI VIÊN
 
1. VPH tiếp nhận đầy đủ hồ sơ gia nhập Hội của Nữ doanh nhân có nguyện vọng tham gia Hội
2. Nhân sự VPH và đại diện Ban chấp hành tổ chức đoàn thẩm định doanh nghiệp và khảo sát nhu cầu ứng viên.
3. Định kỳ cuối tháng, VPH trình Thường Trực Hội danh sách ứng viên đã được đi thăm và trưởng đoàn đi thăm ký xác nhận đầy đủ điều kiện tham gia Hội.
4. Thường trực Hội xem xét và ra quyết định công nhận Hội viên gia nhập. 
5. Trong vòng 30 ngày sau khi có quyết định của Thường Trực Hội, VPH gửi quyết định công nhận Hội viên cho Hội viên mới và thông báo danh sách cho toàn thể Hội viên qua Bản tin tháng và website HAWEE.
6. Kể từ ngày Thường Trực Hội ra quyết định, Hội viên mới được hưởng đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Hội viên HAWEE theo quy định tại Quy chế này.
7. Lễ ra mắt Hội viên mới sẽ được thực hiện vào các sự kiện lớn hoặc họp mặt Hội viên định kỳ của HAWEE. 
 
HỘI PHÍ
 
1. Hội viên Cá nhân: 3.000.000 – 5.000.000 đồng/năm.  Hội viên tự chọn mức đóng góp Hội phí tùy vào quy mô từng doanh nghiệp.
2. Hội viên Tổ chức:
• Từ 2-3 cá nhân tham gia: 7.000.000 đồng/năm
• Từ 4-5 cá nhân tham gia: 10.000.000 đồng/năm
3. Hội viên Tập thể: 5.000.000 đồng/năm
4. Hội viên Liên kết: Bằng mức của Hội viên Cá nhân
 
Hội viên mới sẽ đóng Lệ phí gia nhập 500.000đ/người, được thu đồng thời với Hội phí lần đầu tiên

Vui lòng tải về đơn đăng ký dưới đây để điền thông tin, sau đó scan/ chụp lại ảnh để tải đơn lên trong mẫu đăng ký ở bước sau

Tải về đơn đăng ký

TIẾP TỤC >>