CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ ĐỂ TRỞ THÀNH HỘI VIÊN CỦA HAWEE

 
VỀ TỔ CHỨC
 
Hội Nữ Doanh Nhân Tp.HCM (HAWEE - viết tắt tiếng anh HCMC Association For Women Executives & Entrepreneurs) được thành lập theo quyết định: 990/QĐ-UBND của Uỷ Ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh ngày 06/03/2015, sau đó, vào ngày 05/04/2015 Hội tổ chức Đại hội thành lập. Với tôn chỉ “Lắng nghe – Chia sẻ - Tích cực – Vui tươi”, cùng 2 trụ cột cốt lõi cho các hoạt động của HAWEE là cân bằng cuộc sống và kết nối với các tổ chức hỗ trợ nữ doanh nhân trong nước và quốc tế đã thu hút  ngày càng nhiều hơn Hội viên dưới mái nhà chung của HAWEE. 
 
 

 

 
QUYỀN LỢI  HỘI VIÊN
 
1. Được tham gia miễn phí 2 chương trình trọng điểm trong năm (sự kiện dành riêng cho Hội viên)
2. Được tham gia miễn phí ít nhất 4 chương trình chia sẻ trong năm
3. Ưu đãi giá khi tham gia các chương trình 
4. Ưu tiên khi đăng ký tham gia các chương trình do Hội và các đối tác
5.  Nhận được các thông tin. chương trình, sự kiện hữu ích dành cho doanh nhân, doanh nghiệp
6. Được giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của Hội viên tại các sự kiện lớn
7. Được Quảng bá sản phẩm trên Website HAWEE 
8. Kết nối các Hội viên có nhu cầu tìm, cung ứng sản phẩm, dịch vụ cũng như giữa Hội viên với các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước.
9. Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các chương trình, hoạt động do Hội tổ chức. 
10. Được tham gia thảo luận, biểu quyết các nội dung công tác của Hội theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của Pháp luật. 
11. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội.
12. Được Hội khen thưởng theo quy định của Hội và được đề nghị khen thưởng theo quy định của Pháp luật.
 
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
 
Nữ doanh nhân (bao gồm nữ chủ doanh nghiệp và nữ lãnh đạo, quản lý điều hành doanh nghiệp) (không phân biệt thành phần kinh tế hay quy mô) có đăng ký kinh doanh  hoặc chi nhánh/văn phòng tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có đầy đủ năng lực pháp lý, tán thành Điều lệ Hội, có nhu cầu tham gia các chương trình hoạt động của Hội và tự nguyện gia nhập Hội.

 
THỦ TỤC GIA NHẬP
 
Các cá nhân, tổ chức đủ tiêu chuẩn theo quy định muốn gia nhập Hội cần nộp hồ sơ gia nhập tại Văn phòng Hội, gồm:
1. Đơn xin tham gia Hội dành cho cá nhân (Hội viên Cá nhân, Hội viên Liên kết, các cá nhân của Hội viên Tổ chức) hoặc tập thể (Hội viên Tập thể) (theo mẫu do Hội quy định).
2. Tờ thông tin trích ngang  (theo mẫu do Hội quy định). 
3. Bản sao Giấy phép kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (Hội viên Tập thể, Hội viên Tổ chức).
4. Hình cá nhân
 
QUY TRÌNH KẾT NẠP HỘI VIÊN
 
1. VPH tiếp nhận đầy đủ hồ sơ gia nhập Hội của Nữ doanh nhân có nguyện vọng tham gia Hội
2. Nhân sự VPH và đại diện Ban chấp hành tổ chức đoàn thẩm định doanh nghiệp và khảo sát nhu cầu ứng viên.
3. Định kỳ cuối tháng, VPH trình Thường Trực Hội danh sách ứng viên đã được đi thăm và trưởng đoàn đi thăm ký xác nhận đầy đủ điều kiện tham gia Hội.
4. Thường trực Hội xem xét và ra quyết định công nhận Hội viên gia nhập. 
5. Trong vòng 30 ngày sau khi có quyết định của Thường Trực Hội, VPH gửi quyết định công nhận Hội viên cho Hội viên mới và thông báo danh sách cho toàn thể Hội viên qua Bản tin tháng và website HAWEE.
6. Kể từ ngày Thường Trực Hội ra quyết định, Hội viên mới được hưởng đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Hội viên HAWEE theo quy định tại Quy chế này.
7. Lễ ra mắt Hội viên mới sẽ được thực hiện vào các sự kiện lớn hoặc họp mặt Hội viên định kỳ của HAWEE. 
 
HỘI PHÍ
 
1. Hội viên Cá nhân: 3.000.000 – 5.000.000 đồng/năm.  Hội viên tự chọn mức đóng góp Hội phí tùy vào quy mô từng doanh nghiệp.
2. Hội viên Tổ chức:
• Từ 2-3 cá nhân tham gia: 7.000.000 đồng/năm
• Từ 4-5 cá nhân tham gia: 10.000.000 đồng/năm
3. Hội viên Tập thể: 5.000.000 đồng/năm
4. Hội viên Liên kết: Bằng mức của Hội viên Cá nhân
Hội viên mới sẽ đóng Lệ phí gia nhập (tham gia Lễ ra mắt Hội viên): 1.000.000đ/người, được thu đồng thời với Hội phí lần đầu tiên.
 
 

 

1/ Tôi là nữ chủ doanh nghiệp, nhưng Giấy phép Đăng ký kinh doanh tại tỉnh/thành phố khác, có được tham gia Hội hay không ?

Các nữ chủ doanh nghiệp, nữ quản lý điều hành doanh nghiệp không đủ điều kiện là hội viên chính thức nhưng có đăng ký kinh doanh, có đầy đủ năng lực pháp lý, năng lực hành vi dân sự; tán thành Điều lệ Hội, có nhu cầu tham gia các chương trình hoạt động của Hội, tự nguyện gia nhập Hội thì vẫn được xem xét làm Hội viên liên kết của Hội.

2/ Quy trình kết nạp Hội viên như thế nào ?

1. Văn phòng Hội (VPH) tiếp nhận đầy đủ hồ sơ gia nhập Hội của Nữ doanh nhân có nguyện vọng tham gia Hội

2. Nhân sự VPH và đại diện Ban chấp hành tổ chức đoàn thẩm định doanh nghiệp và khảo sát nhu cầu ứng viên.

3. Định kỳ cuối tháng, VPH trình Thường Trực Hội danh sách ứng viên đã được đi thăm và  trưởng đoàn đi thăm ký xác nhận đầy đủ điều kiện tham gia Hội.

4. Thường trực Hội xem xét và ra quyết định công nhận Hội viên gia nhập.

5. Sau khi có quyết định của Thường Trực Hội, VPH gửi quyết định công nhận Hội viên cho Hội viên mới và thông báo danh sách cho toàn thể Hội viên qua Bản tin tháng và website HAWEE.

6. Kể từ ngày nhận quyết định công nhân, Hội viên mới được hưởng đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Hội viên HAWEE theo quy định tại Quy chế này.

7. Lễ ra mắt Hội viên mới sẽ được thực hiện vào các sự kiện lớn hoặc họp mặt Hội viên định kỳ của HAWEE.

3/ Mức phí của Hội viên cá nhân là bao nhiêu ? Trường hợp tôi mới vào trong 6 tháng cuối năm sẽ phải đóng phí như thế nào ?

Mức phí dành cho Hội viên cá nhân : 3.000.000 – 5.000.000 đồng / năm ( tùy theo mức đóng góp của mỗi Hội viên ) .

Tuy nhiên, trong trường hợp Hội viên vào Quý 3 thì sẽ tính số tháng còn lại ( 1.500.000 đồng ) & Quý 4 cũng tương tự nhưng sẽ đóng thêm phần phí của năm kế tiếp ( 3.750.000 đồng)

4/ Những trường hợp nào sẽ phải ra khỏi Hội ?

Ban Thường vụ Hội xem xét, quyết định khai trừ hội viên ra khỏi Hội trong các trường hợp sau:

- Vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm Điều lệ và các quy định của Hội, làm tổn hại đến quyền lợi, uy tín và đoàn kết của Hội;

- Đối với hội viên cá nhân: Mất năng lực hành vi dân sự, mất quyền công dân, mất tích hoặc chết;

- Đối với hội viên tổ chức: Mất tư cách pháp nhân;

- Không tham gia hoạt động Hội theo nghĩa vụ của hội viên đã quy định tại Điều 10 của Điều lệ này.

- Không đóng hội phí từ 01 (một) năm trở lên, trừ trường hợp có lý do được Ban Thường vụ chấp nhận.

5/ Tôi muốn tạm ngưng hoạt động Hội sẽ phải thông báo với ai & thủ tục như thế nào ?

Hội viên tự nguyện xin ra khỏi Hội làm đơn gửi về VPH. Quyền và nghĩa vụ hội viên sẽ chấm dứt sau khi Thường trực Ban chấp hành Hội thông báo chấp thuận

6/ Tôi đổi đơn vị mới cần phải làm thủ tục gì ?

Hội viên đổi sang đơn vị mới cần phải bổ sung cho Văn phòng Hội : Thông tin doanh nghiệp, chức vụ và địa chỉ tại doanh nghiệp mới

 

7/ Tôi muốn giới thiệu và quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp mình đến với cộng đồng HAWEE thì cần phải làm thủ tục gì ?

Muốn quảng bá sản phẩm / sự kiện của Doanh nghiệp, chị cần cung cấp cho VPH nội dung giới thiệu ngắn gọn trong khoảng 200 từ file word kèm 1 hình ảnh minh họa,... HAWEE sẽ hỗ trợ đăng trong phần sự kiện Hội viên trên website HAWEE cũng như chia sẻ đến các nhóm hội viên quan tâm.

Bên cạnh đó, HAWEE có Group viber giao thương, sau khi là Hội viên chính thức sẽ được add vào group và có thể quảng bá sản phẩm/dịch vụ trên Group

 

8/ Khi tôi tham gia các chương trình, hoạt động của Hội tổ chức thì có phải đóng phí không ? Mức phí sẽ như thế nào ?

Các chương trình do Hội tổ chức sẽ tùy vào quy mô lớn nhỏ của chương trình để thu phí.

-          Mức phí dành cho Hội viên HAWEE MIỄN PHÍ hoặc từ 100.000 -– 500.000 đồng / chương trình

-          Ngoài Hội sẽ từ 300.000 đồng – 1.000.000 đồng / chương trình.

9/ Khi vào Hội, tôi được tham gia các chương trình, hoạt động gì của Hội ?

Về các hoạt động thường niên của Hội:

HAWEE có các mảng hoạt động theo bốn giá trị chính

- Xúc Tiến Thương Mại / Kết Nối giao thương

- Phát triển năng lực lãnh đạo

- Kinh doanh với Tâm An Lạc

- Hoạt động Cộng đồng (Các Dự án và công tác từ thiện)

Có 4 sự kiện trọng điểm của Quý nhân các dịp: 8/3, ngày gia đình 28/6, ngày doanh nhân 13/10 và Cuối năm. Mỗi chương trình quy tụ từ 300 – 400 người tham dự.

Hàng tháng HAWEE trung bình có 3 chuyên đề chia sẻ, đào tạo, giao thương ... quy mô 30 người tham dự.

10/ Khi vào Hội, tôi nhận các thông tin hoạt động của Hội qua các kênh nào ?

Các lịch sự kiện sẽ gửi đến các chị Hội viên trước 2 tuần diễn ra qua các kênh Email, Các group Viber, Facebook, Website HAWEE, ...

 

 

Vui lòng tải về đơn đăng ký dưới đây để điền thông tin, sau đó scan/ chụp lại ảnh để tải đơn lên trong mẫu đăng ký ở bước sau

Tải về đơn đăng ký

TIẾP TỤC >>