THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Chúng tôi rất hoan nghênh chị đã có nhã ý gia nhập Hội Nữ Doanh Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh, để có thể hiểu rõ hơn về Hội viên cũng như nhằm đáp ứng chính xác nhu cầu của Hội viên sau khi gia nhập HAWEE, chúng tôi thực sự mong muốn nhận được sự hợp tác của chị trong việc hoàn thành phiếu cung cấp thông tin này.

Ý kiến của chị rất quan trọng để giúp hình thành các đề xuất trợ giúp phù hợp và khả thi. Mọi thông tin riêng về doanh nghiệp, cá nhân sẽ được HAWEE bảo mật và thông tin trả lời chỉ phục vụ cho mục đích nêu trên. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của chị.

Thông tin hội viên

Thông tin doanh nghiệp

Các nhu cầu doanh nghiệp cần được hỗ trợ *

Nhu cầu tham gia các hoạt động của HAWEE*

Thế mạnh cá nhân có thể chia sẻ/hỗ trợ các hội viên khác *
Bằng việc nhấn nút Đăng ký, bạn đồng ý với Điều lệ hội viên của website HAWEE