Thông tin cá nhân

NGUYỄN LAN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC

  • ENDEAVOR VIET NAM
  • Tầng 8, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q. 3
  • http://forbesvietnam.com/

Giới thiệu

Đang cập nhật