Thông tin cá nhân

NGUYỄN THỊ LAN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC

  • CTY NHỊ NGUYÊN
  • 4A/65 Đường D1, P.25 , Q. Bình Thạnh
  • http://www.asia-chemical.com/
  • Cơ khí chế tạo – máy móc thiết bị công nghiệp • Cơ khí chế tạo – máy móc thiết bị công nghiệp • Lương thực – thực phẩm – đồ uống • Lương thực – thực phẩm – đồ uống

Giới thiệu

Đang cập nhật