Thông tin cá nhân

NGUYỄN THỊ KIM ANH

GIÁM ĐỐC

  • CTY TNHH MTV CÔNG NGHỆ TIN HỌC ĐẤT VIỆT
  • 17 Hoa Lan, P2, Q .Phú Nhuận
  • http://cameradatviet.com/en/
  • Công nghệ thông tin – Viễn thông • Công nghệ thông tin – Viễn thông

Giới thiệu

Đang cập nhật