Thông tin cá nhân

NGUYỄN THU ANH

GIÁM ĐỐC

  • CTY TNHH CONNECTING PLUS
  • Lầu 2, 136 Hồ Bá Kiện, P15, Q.10
  • connectingplus.vn
  • Hóa mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân – Hàng gia dụng • Hóa mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân – Hàng gia dụng

Giới thiệu

Đang cập nhật