Thông tin cá nhân

TRỊNH THỊ TUYẾT ANH

GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KINH DOANH

  • CTY GRANT THORNTON ViỆT NAM
  • Tầng 14, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Q. Bình Thạnh
  • www.grantthornton.com.vn
  • Ngân hàng – tài chính – đầu tư • Ngân hàng – tài chính – đầu tư

Giới thiệu

Đang cập nhật