Thông tin cá nhân

NGUYỄN THỊ LINH PHƯƠNG

QUẢN LÝ THU MUA

  • CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
  • Số 585 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong Q. 7
  • http://wilmarclv.talentnetwork.vn/
  • Lương thực – thực phẩm – đồ uống • Lương thực – thực phẩm – đồ uống

Giới thiệu

Đang cập nhật