Thông tin cá nhân

TRẦN THỊ HỒNG VÂN

TỔNG GIÁM ĐỐC

  • CTY CỔ PHẦN GẠCH THANH BÌNH
  • Tòa nha Everich, Tháp R1, tầng 10, phòng 7, 968 Đường 3/2, P. 15, Q. 11
  • http://www.gachthanhbinh.com/
  • Vật liệu xây dựng (xi măng,sắt thép, gạch…) • Vật liệu xây dựng (xi măng,sắt thép, gạch…)

Giới thiệu

Đang cập nhật