Thông tin cá nhân

ĐINH THỊ THANH VÂN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

  • LIÊN HIỆP KHOA HỌC ĐỊA CHẤT KIỂM ĐỊNH NỀN MÓNG XÂY DỰNG SÀI GÒN
  • 205 Đào Duy Từ, P.6 Q.10
  • saigonunion.com
  • Vật liệu xây dựng (xi măng,sắt thép, gạch…) • Vật liệu xây dựng (xi măng,sắt thép, gạch…)

Giới thiệu

Đang cập nhật