Thông tin cá nhân

LÊ THỊ BÍCH VIỆT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

  • CTY CP MAY DA XUẤT KHẨU 30.4
  • 241 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 8, Q. Phú Nhuận
  • http://www.gec304.com
  • Da giày/Dệt may – thời trang • Da giày/Dệt may – thời trang

Giới thiệu

Đang cập nhật