Thông tin cá nhân

HOÀNG NGỌC VY

TỔNG GIÁM ĐỐC

  • CTY CP SX- TM- XNK VIỄN THÔNG A
  • 74 CMT8, P. 6, Q. 3
  • https://vienthonga.vn/
  • Công nghệ thông tin – Viễn thông • Công nghệ thông tin – Viễn thông

Giới thiệu

Đang cập nhật