Thông tin cá nhân

LÊ THỊ MAI ANH

Giám Đốc

  • PR Newswire
  • 62 Trần Quang Khải, Q1
  • prnasia.com
  • Truyền thông – sự kiện – Marketing nghiên cứu thị trường • Truyền thông – sự kiện – Marketing nghiên cứu thị trường

Giới thiệu

Công việc liên quan đến báo chí truyền thông. Sở thích viết lách và cắm hoa.