Thông tin cá nhân

TÔN NỮ NGUYÊN ÁNH

Trưởng bộ phận Truyền Thông - Đào Tạo

  • Công ty cổ phần Sài Gòn Food
  • Lô C24-24b/II, C25/II Đường 2F, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh, TP.HCM
  • https://sgfoods.com.vn/
  • Lương thực – thực phẩm – đồ uống • Lương thực – thực phẩm – đồ uống

Giới thiệu

Yêu thích hoạt động truyền thông đào tạo, lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực. Yêu thích giao lưu, kết nối để học hỏi và phát triển